Wybierz życie bez cukrzycy

Stowarzyszenie Łopuszno Active Team wspiera promocję “Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” realizowanego przez Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

Celem głównym programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej do 2020 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.

Więcej szczegółów i dane kontaktowe:

Email: [email protected]

Infolinia projektu: 41375 72 06

www.zyciebezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl